تهران، ساختمان پانامال

خیابان آزادی

شنبه تا چهارشنبه 9:00 - 17:00

اهمیت منسوجات پزشکی در پیشگیری و کنترل عفونت

منسوجات

منسوجات پزشکی یکی از مهمترین شاخه‌های منسوجات بیمارستانی است. تلفیق فناوری نساجی و علوم پزشکی زمینه جدیدی را به نام منسوجات پزشکی ایجاد کرده است. منسوجات پزشکی به عنوان منسوجات بهداشتی نیز نامیده می‌شوند. نساجی همیشه بخشی از صنعت سلامت بوده است. اصولاً منسوجات پزشکی برای کمک‌های اولیه، اهداف بالینی یا بهداشتی و توانبخشی استفاده […]