تهران، ساختمان پانامال

خیابان آزادی

شنبه تا چهارشنبه 9:00 - 17:00

میکروب‌های بالش‌های بیمارستانی

بالش بیمارستانی

بالش های بیمارستانی حاوی میلیون ها میکروب تهدید کننده زندگی هستند. بر اساس گزارشی که منتشر شده، بالش‌های بیمارستانی می‌توانند حاوی میکروب‌های بالش بیمارستانی بالقوه کشنده مانند MRSA و C. difficile باشند و بیماران را در معرض خطر عفونت‌های تنفسی و مجاری ادراری قرار دهند. این مطالعه که توسط دکتر آرتور تاکر، دانشمند بالینی اصلی […]