تهران، ساختمان پانامال

خیابان آزادی

شنبه تا چهارشنبه 9:00 - 17:00

چرا بیمارستان‌ها از ملحفه سفید استفاده می‌کنند؟

ملحفه سفید بیمارستانی

آیا اخیرا به بیمارستان رفته اید؟ پذیرش شدی؟ شاید شما فقط در حال ملاقات با دوست یا یکی از اعضای خانواده بودید که بیمار شده یا نیاز به مراقبت پزشکی دارد. اگر به اندازه کافی مراقب باشید، متوجه خواهید شد که اکثر بیمارستان‌ها عمدتاً از ملحفه‌های سفید در بخش‌های بیماران خود استفاده می‌کنند. در این […]