تهران، ساختمان پانامال

خیابان آزادی

شنبه تا چهارشنبه 9:00 - 17:00

دوام تشک بیمارستانی چقدر است؟

مریض روی تخت بیمارستان

آیا نمی‌دانید که طول عمر تشک بیمارستانی به طور متوسط ​​چقدر است و چگونه می‌توانید بیشترین استفاده را از تشک خود ببرید؟ طبق اعلام فدراسیون ملی تختخواب، به طور متوسط ​​پس از 7 سال باید تشک خود را تعویض کنید. با این حال، از آنجایی که تشک‌ها بسیار متفاوت هستند، این کمتر یک قانون و […]