تهران، ساختمان پانامال

خیابان آزادی

شنبه تا چهارشنبه 9:00 - 17:00

درباره بیمارستان‌ها

درباره بیمارستان ها

بیمارستان، موسسه ای که برای تشخیص بیماری ساخته شده، پرسنل و مجهز شده است. برای درمان، اعم از پزشکی و جراحی، بیماران و مجروحان و برای مسکن آنها در این فرآیند. همچنین ارائه منسوجات بیمارستانی به بیماران تا چندین سال رواج نیافته بود. بیمارستان مدرن اغلب به عنوان مرکز تحقیقات و آموزش عمل می‌کند. برای […]