تهران، ساختمان پانامال

خیابان آزادی

شنبه تا چهارشنبه 9:00 - 17:00

آیا بیمارستان‌ها حوله ارائه می‌دهند؟

حوله در بیمارستان

هنگامی که یک زن باردار قرار است زایمان کند یا یک فرد بیمار وسایل خود را برای بستری شدن در بیمارستان آماده می‌کند، معمولاً چیزی شبیه چک لیست برای اطمینان از حمل تمام وسایل مورد نیاز دارند. یکی از این وسایل شامل حوله است. برخی از افراد فراموش می‌کنند حوله ببرند یا بهتر است حوله […]