تهران، ساختمان پانامال

خیابان آزادی

شنبه تا چهارشنبه 9:00 - 17:00

چند نکته در موررد اتاق‌های هوشمند بیمارستان

اتاق هوشمند بیمارستان

 اتاق‌های هوشمند بیمارستان طراحی سنتی اتاق بیماران را مختل می‌کند. آنها همچنین تجربه سنتی بیمار را تغییر می‌دهند. تجربه سنتی بیمار تجربه ای است که در آن بیمار کنترل یا گفتن بسیار کمی بر هر چیزی که مربوط به محیط اتاقش است دارد. و بیمارستانی که در به حداکثر رساندن تمام پول‌هایی که یک بیمارستان […]