تهران، ساختمان پانامال

خیابان آزادی

شنبه تا چهارشنبه 9:00 - 17:00

ما یک گروه تخصصی نساجی هستیم که در زمینه ی منسوجات بیمارستانی فعالیت میکنیم. ما میتواینم تمام منسوجات لازم برای بیمارستان، درمانگاه و کلینیک های درمانی را اعم از:

  • ملحفه ی بیمارستانی
  • بالش بیمارستانی
  • پتوی بیمارستانی
  • دمپایی بیمارستانی
  • پارچه ملحفه
  • تشک بیمارستانی
  • لباس بیمار

برای شما تامین نماییم.

اتاق بستری بیمار