پارچه تترون بیمارستانی

پارچه تترون

یکی از پارچه‌هایی که در محیط‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی کاربرد زیاد دارد، پارچه تترون بیمارستانی است. در این نوشته درباره‌ی پارچه تترون بیمارستانی و  ویژگی‌های آن و… می‌پردازیم. تعریف پارچه تترون همانطور که گفتیم تترون یکی از پرکاربردترین پارچه‌های بیمارستانی است. در بیمارستان‌ها لباس فرم پرستاران، پزشکان و کارکنان بیمارستان و همچنین روتختی و ملحفه […]