پارچه فلامنت پنبه‌ ای بیمارستانی

پارچه فلامنت پنبه ای بیمارستانی

یکی از انواع پارچه‌ملحفه بیمارستانی، پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی است. در این مطلب می‌خواهیم درباره فلامنت پنبه و ویژگی‌ها و مزایا آن بپردازیم. تعریف پارچه فلامنت پنبه ای این پارچه مناسب دوخت لباس بیماران زن و مرد، با عرض و گرماژی معین تولیدی در کارخانجات بزرگ نساجی پارچه در کشور، با قیمت درب کارخانه عرضه […]