تشک بیمارستانی

تشک بیمارستانی

تشک‌های بیمارستانی یکی از مهم‌ترین منسوجات بیمارستانی می‌باشد زیرا بیماران تمام مدت بستری برروی تخت بیمارستانی بستری هستند و باید بهترین تشک بیمارستانی که با ملحفه بیمارستانی کاور شده‌اند برای آن‌ها فراهم شود. در این مطلب می‌خواهیم درباره تشک بیمارستانی و ویژگی آن صحبت کنیم. انواع تشک بیمارستانی مناسب برای بیماران از رایج ترین انواع […]