تهران، ساختمان پانامال

خیابان آزادی

شنبه تا چهارشنبه 9:00 - 17:00

نقش کارکنان بیمارستان

کارکنان

افراد زیادی هستند که در طول مدتی که در بیمارستان هستید در مراقبت از شما مشارکت می‌کنند. افراد و خدمات متعددی با هم همکاری می‌کنند تا درمان موفقی را در بیمارستان به شما ارائه دهند، از ارزیابی‌های پزشکی و درمان روزانه گرفته تا دارو و پذیرایی. نقش‌های کلیدی کارکنان در یک بیمارستان را می‌توان به […]