تهران، ساختمان پانامال

خیابان آزادی

شنبه تا چهارشنبه 9:00 - 17:00

تشک مواج بیمارستانی مناسب کدام بیماران است؟

تشک مواج و انواع

تشک‌های بیمارستانی از مهم ترین منسوجات بیمارستانی به شمار می‌آیند. در این نوشته می‌خواهیم درباره تشک مواج بیمارستانی و اینکه تشک مواج بیمارستانی مناسب کدام بیماران است، صحبت می‌کنیم. تعریف تشک مواج بیمارستانی تشک مواج بیمارستانی یکی از انواع تشک بیمارستانی است. تشک مواج یا همان تشک بیمار و یا بیمارستانی برای جلوگیری از زخم […]