تهران، ساختمان پانامال

خیابان آزادی

شنبه تا چهارشنبه 9:00 - 17:00

دمپایی بیمارستانی

دمپایی بیمارستانی

دمپایی‌های بهداشتی بیمارستانی، دمپایی‌هایی هستند که بیماران و همراهان بیماران، زمانی که بیمار در بیمارستان بستری است، از آن استفاده می‌کنند که در صورت بروز آلودگی به سرعت مشاهده شود. در این نوشته درباره دمپایی بیمارستانی و ویژگی‌های آن و … می‌پردازیم. دمپایی بیمارستانی چیست؟ همانطور که گفتیم دمپایی‌های بهداشتی بیمارستانی، دمپایی‌هایی هستند که بیماران […]