تهران، ساختمان پانامال

خیابان آزادی

شنبه تا چهارشنبه 9:00 - 17:00

تشک مواج بیمارستانی

تشک مواج بیمارستانی

تشک بیمارستانی یکی از مهم ترین منسوجات بیمارستانی به حساب می‌آید. در این مطلب می‌خواهیم درباره تشک مواج بیمارستانی و انواع تشک مواج بپردازیم. تعریف تشک مواج تشک مواج بیمارستانی یکی از انواع تشک بیمارستانی است. تشک مواج یا همان تشک بیمار و یا بیمارستانی برای جلوگیری از زخم بستر به کار می‌رود و از […]