تهران، ساختمان پانامال

خیابان آزادی

شنبه تا چهارشنبه 9:00 - 17:00

10 قلم از تجهیزات که هر بیمارستانی آن را می خواهد

تجهیزات بیمارستانی

بیمارستان ها باید برای هر چیزی که ممکن است از درها عبور کند آماده باشند. به همین دلیل است که نگه داشتن قطعات کلیدی تجهیزات پزشکی همیشه برای ارائه مراقبت کامل بسیار مهم است. به منظور ارائه درمان جامع برای بیماران، مجموعه ای استاندارد از تجهیزات وجود دارد که همه بیمارستان‌ها باید آماده داشته باشند. […]

تجهیزات ضروری و مبلمان ضروری در بیمارستان‌ها

تجهیزات بیمارستان

یک بیمارستان باید برای هر نوع احتمالی که ممکن است به درب آن برسد، آماده نگه داشته شود. این امر می‌تواند با تجهیز بیمارستان به تجهیزات پزشکی و مبلمان پزشکی مناسب برای رسیدگی و مدیریت هر نوع بیمار در مواقع اضطراری به طور موثر انجام شود. یک بیمارستان مجهز برای ارائه مراقبت و درمان بهینه […]