آشنایی با تجهیزات اتاق عمل

تجهیزات جراحی

اتاق عمل، نام بخشی از بیمارستان است که برای انجام جراحی بیماران این مکان در نظر گرفته شده است.  برای نام بردن لوازم و تجهیزات اتاق عمل تنها ابزارهایی مانند تیغ جراحی یا سایر لوازم پزشکی به ذهنتان می‌رسد، همچنین باید دانست که لوازم و تجهیزات اتاق عمل شامل مجموعه‌ای از تجهیزات پزشکی و غیر […]