تهران، ساختمان پانامال

خیابان آزادی

شنبه تا چهارشنبه 9:00 - 17:00

تاریخچه ی بیمارستان‌ها

بیمارستان های جهانی

بیمارستان ها از مهم ترین مراکزی هستند که از زمان های قدیم تا الان برای تامین سلامت مردم نقش مهمی داشته اند. حال میخواهیم به تاریخچه ی بیمارستان و انواع بیمارستان ها بپردازیم. بیمارستان لغت بیمارستان که در فارسی افغانستان آن را شفاخانه تعریف کرده اند، یک بنیاد مراقبت های بهداشتی است که با کارکنان […]